Kedvezmények

 

DÍJMENTES:

 • 65 éven felüli személyek
 • hadirokkantak
 • hadiözvegy és kísérője

 

 

KEDVEZMÉNY:

 • szülő + 3 gyermek
 • 26 éven aluli, nappali tagozatos diák/ érvényes diákig
 • 6-14 éves korig gyermek
 • munkaképtelenség folytán magasabb családi pótlékban részesülők
 • vakok és gyengén látók + kísérők
 • 75% vagy annál nagyobb mértékben rokkant vagy
 • hadirokkant családtagjai
 • 10fő diák után 1 fő kísérő
 • közalkalmazottak
 • egyházi intézmények
 • társadalmi szervezetek
 • alapítványok, kórházak, szeretetotthonok dolgozói
 • alsó- közép-felsőfokú nevelési intézmények dolgozói,
 • a MÁV Rt. részéről kiadott 50%-os kedvezmény + arcképes igazolvány.

 

A fenti kedvezményekre való jogosultságot igazolvánnyal kell igazolni!